Zabijačkové hody 2011

10.01.2012 15:50

Také letos jsme v klubovně pořádali 29. prosince 2011 tradiční zabijačku, na níž se sešlo hodně lidí. Od ranního kuropění dva řezníci za pomoci několika bratří a sester vařili maso, vyráběli jitrnice, jelítka, prejt a tlačenky. Na zahradě se vše vařilo v sedmi kotlech. Jitrnic bylo vyrobeno přes 300, jelit asi polovina, tlačenek 40 kusů. Hotové výrobky si večer mohli členové zakoupit. Po odvedené práci nám k poslechu hrál harmonikář.

 (Kliknout do obrázku) 

Zabijačka 2011

 

—————

Zpět