Výlet parníkem

01.09.2011 09:29

     Pražská paroplavební společnost ve spolupráci s Vltavanem Čechy pořádala v sobotu 27.8.2011 zájezd parníkem z Prahy do Nelahozevsi a zpět. Odjezd parníku byl z Prahy v 8:00 hod., návrat v 19:00 hod. Cena činila 400,- Kč včetně oběda.

     Výletu se z našeho spolku zúčastnilo 8 Vltavanů. K dobré náladě nám na parníku Vltava vyhrávala dechová kapela. Po cestě jsme propluli šesti propustmi. V Nelahozevsi jsme měli oběd a prohlédli jsme si tamní pěkný zámek. Ačkoliv nás odpoledne dohonil déšť, výlet se nám velmi líbil.

—————

Zpět