Vltavané mezi dětmi

14.12.2010 15:01

     Pět našich členů přišlo v krojích na pozvání do školní družiny Základní školy ve Štěchovicích. Představili dětem spolek Vltavan a rozdali jim kinder vajíčka. Děti nám na oplátku zazpívaly a zarecitovaly básničky. Přislíbily, že si pro nás připraví vystoupení na Svátek matek v naší klubovně.

—————

Zpět