Valná hromada 2013

26.03.2013 10:49

     V sobotu 23. března 2013 se v klubovně konala valná hromada našeho spolku za účasti 72 členů a 24 hostů. Po podrobných zprávách o finanční situaci spolku a zhodnocení jeho činnosti v roce 2012 byl schválen plán činnosti na rok 2013. Bylo konstatováno, že náš spolek má nyní 250 členů, z toho je 135 důchodců, tj. 54 %. Toto věkové složení členstva je potěšující. Členstvo bylo požádáno o maximální součinnost při zajištění oslav 115. výročí založení spolku, které pořádáme v letošním roce. Po skončení schůze bylo podáváno občerstvení, k tanci a poslechu hrále hudba p. Brzobohatého.

—————

Zpět