Valná hromada 2010

08.04.2010 15:58

Valná hromada Vltavana se konala dne 27.3.2010 v klubovně za účasti 90 členů a 22 hostů. Ve zprávě o činnosti spolku za rok 2009 bylo konstatováno, že spolek žil po celý rok bohatým kulturním životem a zúčastňoval se mnohých akcí spřátelených spolků. Řada členů se pravidelně setkává každý pátek v klubovně. Kromě toho členové spolku přiložili ruku k dílu při brigádách v lese i v areálu klubovny, sběru kovového šrotu, údržbě zahrady a klubovny, při zajišťování občerstvení na všech akcích, jakož i na přípravě závodů Dračích lodí a Vltavanského plesu, což si vyžádalo nemalé úsilí a obětavost. V současné době má náš spolek 244 členů.

—————

Zpět