Tryzna 2012

13.11.2012 09:30

     V neděli 4. listopadu 2012 se konala tradiční tryzna za utonulé v českých řekách, kterou pořádá Vltavan Praha spolu s Pražskou paroplavbou. Smutečně vyzdobený parník Visla vyplul ve 14:00 hod. z přístaviště u Palackého mostu. Na přídi vezl věnec a kytici, Vltavané stáli po celou plavbu čestnou stráž. Po trase od Vyšehradské skály na František přistál parník u smíchovské plavební komory, na jejíž zdi u sochy Vltavy čekali nastoupení Vltavané v krojích. Za zvuků smuteční hudby položili k soše věnec a kytici. Potom se parník vrátil zpět do přístaviště. Za náš spolek se tryzny zúčastnili čtyři členové.

—————

Zpět