Svěcení praporu

13.11.2010 00:13

V sobotu 13. listopadu 2010 se v Purkarci sjely všechny vltavanské spolky, aby se u příležitosti 10. výročí založení Vltavanu Čechy zúčastnily svěcení jeho nového praporu. Vltavan Čechy byl založen, aby zastupoval a hájil zájmy sdružených spolků a aby se zjednodušila spolupráce s obdobnými spolky v zahraničí. Proto se Vltavan Čechy a potažmo všechny vltavanské spolky stal členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů. Na schůzi v Purkarci byla zhodnocena jeho desetiletá činnost. Po jejím skončení se početný průvod Vltavanů v krojích a s prapory odebral do kostela, kde proběhla mše sv. a svěcení praporu. Na jedné straně praporu jsou zobrazeny Hradčany, na druhé straně uprostřed znak Vltavana Čechy (plavec na voru) a ve čtyřech rozích znaky Vltavana Praha, Vltavana Davle, Vltavana Štrěchovice, Vltavana Purkarec. Poté jsme pokračovali k pomníku, kde zahrála hudba a byly položeny květiny. Odpoledne se Vltavané pobavili při hudbě Jihočeská Vlachovka, než se rozjeli zpět do svých domovů. Akce se zúčastnilo 25 členů Vltavanu Štěchovice.

—————

Zpět