Zápis do národního seznamu tradiční lidové kultury

29.01.2018 17:23

     Dopisem ze dne 11.1.2018 oznámil ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd vltavanským spolkům, že byly společně zapsány pod názvem Tradice vorařství na řece Vltavě do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Blahopřál nám a vyjádřil přesvědčení, že je to pro nás prestižní záležitost a že osobně přispějeme k tomu, aby byl tento kulturní fenomén dále propagován jako neodmyslitelná součást lidové kultury České republiky.

     K tomu podotýkáme, že jsme v národním seznamu zapsáni na 22. místě jako nositelé této tradice a jako druhý spolek v celé republice (ostatní statky jsou vedeny jako muzejní záležitosti nebo v několika případech pod obcemi). Dalším krokem na této cestě je naše snaha o zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO (v tomto seznamu jsou za ČR zapsány zatím statky Slovácký verbuňk, Masopustní obchůzky a masky, Sokolnictví, Jízdy králů a Loutkářství).

—————

Zpět