Aukční ples pro Hvozdy

20.02.2009 00:00

     Členové našeho spolku se dne 20.2.2009 zúčastnili Aukčního plesu pro Hvozdy, konaného v Multifunkčním centru ve Štěchovicích. K tanci

hrál Pavel Justich. Součástí plesu byla dražba obrazů klientů SPMP ČR CS Hvozdy. Jeden obraz byl vysdražen pro naši spolkovou klubovnu.

—————

Zpět